Strona Główna  »  Systemy zabezpieczeń  »  Termowizja

Termowizja

W ramach systemów monitoringu oferujemy również kamery termowizyjne. Sprzęt ten, ze względu na swoje możliwości dotyczące termografii (proces obrazowania w paśmie podczerwieni i rejestrowania zmian promieniowania cieplnego ciał fizycznych) doskonale wzbogaca o nowe możliwości istniejące systemy.

Termowizja ma zastosowanie przede wszystkim w zabezpieczeniach obiektów i placów składowania materiałów. Wszędzie tam, gdzie w sposób bezstykowy (na odległość) należy kontrolować temperaturę generowaną przez różnego rodzaju ciała lub substancje fizyczne.

Termowizje szczególnie stosuje się w:

  • przemyśle chemicznym
  • przemyśle hutniczym
  • przemyśle wydobywczym – zwłaszcza węglowym
  • procesach magazynowych – zwłaszcza przy składowaniu materiałów łatwopalnych, np.: biomasa, koks, odpady drewnopochodne, farby, rozpuszczalniki
  • budownictwie, np. kontrola przepuszczalności cieplnej materiałów budowalnych
  • wykrywaniu intruzów w strefach z ograniczoną widocznością.

Kamery termowizyjne w sposób pośredni lub bezpośredni mogą być elementem kontrolującym niepożądane zdarzenia na określonym terenie, np. wtargnięcie osoby nieuprawnionej - intruza do zakazanej strefy, w której ze względu na czynniki zewnętrzne (np. para, zadymienie) panuje ograniczona widoczność.

W ten sposób termowizja staje się dodatkowym narzędziem kontroli i monitoringu w ramach zabezpieczeń antywłamaniowych, antykradzieżowych lub kontroli ruchu pracowników na terenie zakładu.