Strona Główna  »  Systemy pomiarowe  »  Systemy pomiaru objętości

Systemy pomiaru objętości

Do pomiaru objętości wykorzystujemy przede wszystkim technikę laserową.

System SYPOD znajduje zastosowanie tam, gdzie konieczny jest:

  • pomiar objętości biomasy
  • pomiar objętości drewna
  • pomiar kruszywa budowlanego
  • pamiar granulatów chemicznych
  • pomiar paliw o skupieniu stałym
  • pomiar zboża
  • pomiar zrębków i wiórów drewnopochodnych
  • pomiar cieczy o różnej gęstości

Dokładny pomiar objętości dóbr i zasobów w procesie logistyki i produkcji jest kluczowym elementem w planowaniu zapasów, jak również w planowaniu produkcji. Pomiaru objętości wspomnianych materiałów dokonujemy w trakcie ich stałego składowania lub w trakcie przemieszczania się.

Przykładowo materiały o charakterze płynnym mogą być poddawane pomiarom w: silosach, zbiornikach, kontenerach. Natomiast objętość materiałów o charakterze stałym lub sybkim może być mierzona w trakcie ich przemieszczania się na urządzeniu transportującym lub wręcz na pojeździe samochodowym.

System Pomiaru Objętości Dostaw - SYPOD może być zastosowany również przy kontroli materiałów budowlanych wwożonych na teren budowy. Dotyczy to szczególnie kruszywa i piasku. W tym wypadku urządzenia dokonują w  wybranym punkcie pomiaru zawartości skrzyni ładunkowej pojazdu.

Laserowy system pomiaru zawartości skrzyni ładunkowej pojazdu może współpracować z systemem nadzoru budowy SYNAB jak również z systemami rozpoznawania tablic rejestracyjnych ARTR lub urządzeniami ważącymi.