Strona Główna  »  Systemy pomiarowe  »  Systemy kontroli jakości

Systemy kontroli jakości

Czym jest Laserowy System Kontroli Jakości 3D (LSKJ-3D)?

Kompleksowe zarządzanie jakością oznacza takie kierowanie produkcją we wszystkich jej fazach                   i ogniwach, aby osiągnąć wyrób najwyższej jakości. Kontrola jakości jest tym elementem procesu produkcyjnego, który powinien gwarantować zgodność projektowanych i wytwarzanych produktów z oczekiwaniami Klientów lub uprzednio określonymi wartościami tolerancji. Laserowy System Kontroli Jakości 3D jest elementem kompleksowego zarządzania jakością.

Laserowy System Kontroli Jakości 3D został przygotowany dla firm produkcyjnych, dla których jakość produktu końcowego jest zagadnieniem kluczowym i wpływa na sprzedaż oraz późniejsze funkcjonowanie produktu. Nadrzędnym celem zastosowania Laserowego Systemu Kontroli Jakości jest możliwość szybkiego wyeliminowania w procesie produkcyjnym wadliwych prefabrykatów lub wyrobów. Dzięki czemu nie będą one poddawane dalszym procesom obróbki, magazynowania i reklamacji.

 

Budowa i działanie Laserowego Systemu Kontroli Jakości 3D:

Laserowy System Kontroli Jakości składa się z nowoczesnych laserów SICK przytwierdzonych do izolowanych ram nośnych wraz z kamerą 3D. Ramy te umieszczone są w określonej odległości od taśmy produkcyjnej, po której jednostajnie przesuwają się wytworzone towary. Dane z urządzenia optoelektronicznego – jakim jest kamera generująca obraz 3D (trójwymiarowy) trafiają do komputera PC, na którym zainstalowana jest specjalna aplikacja służąca do:

 • konfiguracji urządzenia, 
 • przechwytywania obrazu, 
 • obróbki obrazu, 
 • zapisywania danych.

 

Dane te mogą być także wykorzystywane w innych aplikacjach lub do sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. sterowniki, przełączniki, roboty itd. Warunkiem generowania obrazu 3D jest ruch jednostajny badanego przedmiotu pod kamerą lub jednostajny ruch kamery wzdłuż badanej powierzchni przedmiotu. Zaburzenia ruchu (np. drgania przenośników lub transporterów) mają wpływ na dokładność pomiarów.

Laser skanuje wyrób/towar (długość, szerokość, wysokość, kształt, krzywizny) a kamera przekazuje obraz do serwera, gdzie jest on przetwarzany za pomocą specjalnej aplikacji komputerowej automatycznie generującej wynik pomiaru.

 

 

Jeżeli skanowany przedmiot odbiega od normy lub wcześniej ustalonych wartości program kontroli jakości alarmuje o tym poprzez zatrzymanie linii produkcyjnej lub sygnały dźwiękowe. Wadliwy element może zostać usunięty z linii za pomocą robota lub ręcznie przez obsługę stanowiska produkcyjnego. Wygenerowane wyniki można zapisywać w wielu formatach plików w celu ich dalszej analizy lub tworzenia zestawień.

 

Zastosowanie Laserowego Systemu Kontroli Jakości 3D:

Laserowy System Kontroli Jakości przeznaczony jest dla firm, w których produkcja ma charakter powtarzalny, seryjny i masowy. Skaner laserowy stale monitoruje wybrany etap lub etapy produkcji zwracając informacje do systemy informatycznego o jakości produktów.

Laserowy System Kontroli Jakości dedykowany jest dla firm, których produkowane towary muszą spełniać określone wymogi, zarówno jeśli chodzi o wymiar jak i strukturę i kształt. Rozwiązanie to jest idealne dla producentów wyrobów betonowych, ceramicznych, drzewnych, plastikowych itp.

 

Korzyści płynące z zastosowania Laserowego Systemu Kontroli Jakości 3D:

 • stałe monitorowanie wybranych etapów produkcji;
 • zwiększenie wydajności wytwarzania produktu;
 • podniesienie jakości produktu końcowego;
 • większy poziom szczegółowości, niezawodność pomiarów;
 • bezpieczniejsze pomiary, które nie zakłócają produkcji;
 • zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie ryzyka związanego z wypuszczeniem na rynek wadliwych towarów;
 • szybkie lokalizowanie defektów produktu lub partii produkcyjnej;
 • mniejsza ilość reklamacji przekładająca się na wzrost zadowolenia Klientów;
 • możliwość generowania okresowych zestawień, raportów o poprawie jakości produktów;
 • możliwość archiwizacji pomiarów w stosunkowo długim okresie czasu.

 

W trosce o zadowolenie naszych Klientów Laserowy System Kontroli Jakości 3D dostosowujemy każdorazowo do indywidualnych oczekiwań i wymagań Zamawiającego. Nasi specjaliści prowadzą szereg rozmów z Klientami na temat przyszłego zastosowania systemu i adekwatnie do potrzeb tworzą aplikację, tak aby w przyszłości system w jak najlepszy sposób spełniał swoje funkcje.