Strona Główna  »  Systemy nadzoru  »  System Pozycjonowania Pojazdów na wagach

System Pozycjonowania Pojazdów na wagach

SKPP – System Kontroli Pozycjonowania Pojazdów na wagach statycznych - najazdowych

W skład systemu wchodzą:

SKKP - System kontroli Pozycjonowania Pojazdów na wagach statycznych - najazdowych - korzyści:

  • skrócenie czasu ważenia poprzez eliminację zbędnych manewrów wykonywanych przez pojazdy w momencie wjazdu na wagę, dzięki informacjom wyświetlanym na ekranach o dokładnej pozycji pojazdu
  • wyeliminowanie potencjalnych nieprawidłowości w procesie ważenia pojazdów (pustych lub załadowanych)
  • oszczędności związane z udokumentowanymi przypadkami próby zawyżania masy ładunku
  • oszczędności wynikające braku konieczności zapewnienia ludzkiej kontroli (obsługi) urządzenia ważącego
  • materiał zdjęciowy może posłużyć do składania wszelkich reklamacji związanych z masą przyjmowanego towaru lub masą pojazdu po ważeniu
  • instalacja systemu u odbiorcy końcowego jest wartością dodaną i podnosi konkurencyjność oferowanych urządzeń ważących

Dodatkowe usprawnienia procesu ważenia:

  • uruchomienie alarmu w systemie CCTV
  • przesłanie informacji o nieprawidłowym pomiarze do osoby nadzorującej (e-mail, sms, zdjęcie)
  • przesyłanie informacji do systemów zewnętrznych - bazodanowych współpracujących z wagami
  • raporty pomiarowe uzyskane ze skanerów skorelowane z nagraniami kamer video