Strona Główna  »  Systemy nadzoru  »  System Nadzoru Procesów

SYNAP - System Nadzoru Procesów

SYNAP - System nadzoru procesów wykorzystuje przede wszystkim usługę działającą w ramach monitoringu - VOD (Video On Demand) skorelowaną z danymi z innych systemów IT (automatyka – dane ze sterowników PLC, kontrola dostępu, kody kreskowe i RFID, systemy alarmowe, GPS, ERP).

Przykłady zastosowania SYNAP:

  • Nadzór nad załadunkiem paczek kurierskich: umożliwia odszukanie po numerze przesyłki całego materiału video, który skorelowany jest z obiegiem danej paczki, np. na stacji przeładunkowej.
  • Nadzór nad stanowiskiem kontroli jakości: umożliwia podglądanie wybranych sekwencji video skorelowanych z czynnościami, jakie musi wykonać pracownik aby zwolnić wyrób gotowy do magazynu.
  • Nadzór nad wyładunkiem materiałów budowlanych: umożliwia przeglądanie wybranych sekwencji video powiązanych z wyładunkiem, np. kruszywa przez konkretny pojazd w danym czasie i miejscu.
  • Nadzór nad dostępem do zasobów przedsiębiorstwa (kontrola dostępu): umożliwia skorelowanie materiału video z wejściem do konkretnej strefy uprawnionych/nieuprawnionych pracowników. Korelacja odbywa się, np. na podstawie numeru karty zbliżeniowej (RFID) i innych danych z systemu kontroli dostępu.

Największą zaletą stosowania nadzoru  w trybie VOD jest możliwość błyskawicznego odszukania materiału video po unikalnym znaczniku, np. kod kreskowy paczki, nr lokalizatora GPS w pojeździe, czas logowania się pracownika obsługującego maszynę itd.

Przeszukiwanie archiwum rejestratora video staje się bardzo łatwe, a uzyskany materiał w postaci cyfrowej może posłużyć do rozpoczęcia procesu reklamacji lub wyłapania nieprawidłowych zdarzeń, np. błędy pracowników.

System jest bardzo skalowalny i może być dopasowany do konkretnych potrzeb Klienta.