Strona Główna  »  Systemy nadzoru  »  System Nadzoru i Rozliczeń Floty

SNIRF - System Nadzoru i Rozliczeń Floty

SNIRF – System Nadzoru i Rozliczeń Floty to aplikacja, która umożliwia zdalną kontrolę nad  zakładową lub dzierżawioną czasowo flotą.

System jest w pełni skalowalny i elastyczny. Można nim kontrolować samochody ciężarowe, flotę osobową oraz pojazdy specjalne (np. maszyny budowalne).

SNIRF – korzyści:

  • generowanie dokładnych raportów związanych z czasem i trasą przejazdu poszczególnych kierowców.
  • generowanie danych statystycznych dotyczących czasu i miejsca załadunku.
  • możliwość lepszego planowania trasy pojazdów.
  • podniesienie efektywności pracy kierowców bezpośrednio wpływa na redukcję kosztów paliwa.
  • posiadanie dokumentacji w wersji elektronicznej daje możliwość szybkiego rozliczania się z kontrahentami.
  • możliwość premiowania wybranych kierowców.
  • lepszy nadzór nad powierzonym ładunkiem.

SNIRF wykorzystuje przede wszystkim technologię GPS, ale może także współpracować z innymi systemami, które kontrolują ruch pojazdów na małym obszarze lub punktach kontrolnych, np. ARTR czy System Pozycjonowania Pojazdów na wagach.