Strona Główna  »  Systemy monitoringu  »  Monitoring placu budowy

Monitoring placu budowy

Rozwiązania dotyczące monitoringu placu budowy różnią się nieco od tych, które stosuje się systemach nadzorujących obiekty stałe. Różnica ta podyktowana jest przede wszystkim pewną czasowością trwania budowy oraz możliwością przesuwania się robót w przestrzeni (np. budowa drogi).

Wymagania stawiane systemom monitorującym place budowy:

 • możliwość łatwego demontażu infrastruktury i sprzętu
 • możliwość ponownego użycia sprzętu i infrastruktury w innym miejscu geograficznym
 • możliwość częściowego demontażu i montażu w bliskiej odległości (tzw. montaż kroczący)
 • stosowanie czułej optyki w kamerach – szczególnie do obserwacji w warunkach nocnych
 • stosowanie w wybranych przypadkach kamer termowizyjnych
 • stosowanie wytrzymałego sprzętu z wysokimi normami IP (odpornego na warunki atmosferyczne)
 • instalacja przenośnego/prowizorycznego centrum monitoringu i obróbki danych
   

Sam monitoring video placu budowy bywa często tylko podsystemem, stanowiącym element większej całości systemu nadzoru placu budowy. Stąd też zachodzi konieczność łączenia różnych technologii w jeden system nadrzędny.

Przykładem może być połączenie:

Przykładem systemu nadrzędnego, którzy wykorzystuje również elementy monitoringu video jest system SYNAB.

Monitoring placu budowy - korzyści:

 • spadek ilości kradzieży sprzętu lub materiałów budowlanych
 • spadek aktów wandalizmu dokonywanych przez osoby z zewnątrz
 • lepsza kontrola nad dostawami materiałów budowalnych
 • kontrola online położenia sprzętu budowlanego, który musi się przemieszczać po placu budowy
 • lepsza kontrola obowiązków wykonywanych przez pracowników
 • materiał dowodowy na żądanie w postaci cyfrowej – czyli łatwej do obróbki i przesyłania.

 

Nasz monitoring placu budowy wykorzystują m.in. takie firmy jak:

 • Skanska,
 • Jaromech Sp. z o.o.,
 • Erbud S.A.,
 • Alpine Bau GmbH.

 

Zobacz także:
System SYNAB
System ARTR
System RTLS
Monitoring obiektów przemysłowych
Monitoring obiektów strategicznych
Monitoring miejski
Monitoring obiektów zabytkowych
Monitoring wizyjny informacje ogólne
Monitoring imprez masowych