Strona Główna  »  Polityka jakości

Polityka jakości

Nadrzędnym celem działalności DCI Sp. z o.o. jest utrzymanie stałego rozwoju, który rozumiemy jako ciągłe dążenie do:

 1. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszych pracowników
 2. Poszukiwania dostawców sprzętu, których produkty spełnią wymagania klientów od stronny możliwości technicznych oraz wymogów prawnych
 3. Skracania czasu realizacji dostaw i czasu wykonanych usług
 4. Analizowania i eliminowania pomyłek lub opóźnień w dostawach sprzętu
 5. Poszukiwania coraz bardziej efektywnych metod zarządzania przedsiębiorstwem. Odpowiedniego planowania i wytyczania celów na przyszłość zmierzających do optymalnego wykorzystania własnych zasobów firmy w postaci pracowników, zasobów finansowych itd.
 6. Doskonalenia metod kontaktu z Klientami w ramach tzw. „dobrych praktyk handlowych”
 7. Zapewnienia naszym pracownikom odpowiedniego środowiska i warunków pracy oraz budowanie wśród pracowników stosownych postaw i świadomości w obszarach związanych z BHP.
 8. Zapewnienia pracownikom maksymalnie wysokiego poziomu wynagrodzenia, z uwzględnieniem ich umiejętności i wkładu pracy.   Stosując w praktyce wspomniane zagadnienia, zmierzamy do uzyskania silnej i stabilnej pozycji na rynku krajowym IT, jako profesjonalny integrator rozwiązań i solidny partner w interesach.

 

Szkolenia BHP naszych pracowników

Nasi pracownicy odbywają regularnie szkolenia BHP przeprowadzane wewnętrznie i zewnętrznie. System szkoleń obejmuje nie tylko kwestie związane z prawidłowym użytkowaniem sprzętu: informatycznego, elektrotechnicznego, monterskiego ale zawierają również zagadnienia dotyczące pracy na wysokościach, użytkowania odzieży i wyposażenia ochronnego. Wyznaczeni pracownicy DCI Sp. z o.o. posiadają także szereg uprawnień dotyczących m. in. pracy z obwodami elektrycznymi, sieciami komputerowymi, sieciami radiowymi itd.

W trakcie szkoleń kładzie się duży nacisk na odpowiednie dostosowanie wyposażenia ochronnego i przestrzeganie reguł BHP, które obowiązują u naszych Klientów. Każdorazowo przed wykonaniem pierwszych prac instalatorskich, montażowych, prowadzenia przeglądów technicznych nasi pracownicy proszą o wytyczne w tym względzie odpowiednie komórki organizacyjne BHP  w zakładach należących do Klientów. Pracownicy DCI Sp. z o.o. uczestniczą także, jeśli jest to wymagane, w szkoleniach przeprowadzanych przez wyznaczonych inspektorów na miejscu, gdzie mają być wykonane uzgodnione prace lub przeglądy.  


List otwarty Zarządu DCI

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Informatyki Sp. z o.o. w trosce o ochronę zdrowia i życia pracowników, współpracowników oraz kontrahentów wprowadza w życie niniejszą politykę BHP. Nadrzędnym celem polityki jest zapewnienie możliwie najwyższej ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy. Wobec tak określonego celu zarząd i kierownictwo Dolnośląskiego Centrum Informatyki zobowiązują się do:

 • zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym pracy poprzez ciągłe monitowanie miejsca wykonywanej pracy i dobór odpowiednich zabezpieczeń;
 • spełniania wymogów zawartych w przepisach prawnych oraz ciągłej kontroli wprowadzanych zmian w przepisach i wprowadzania ich w życie;
 • stałej poprawy i doskonalenia w BHP, poprzez korzystanie z najnowszych technologii mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników i zaangażowania ich w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy dzięki systematycznym zewnętrznym i wewnętrznym szkoleniom;
 • ciągłego dialogu z pracownikami, który ma na celu maksymalizację świadomości i zaangażowania pracowników w przestrzeganie zasad polityki BHP. Niniejsza polityka jest znana i rozumiana przez wszystkich pracowników Dolnośląskiego Centrum Informatyki Sp. z o.o. oraz jest łatwo dostępna na stanowisku pracy.  

Członkowie Zarządu:

A. Marecki

D. Oleksyszyn