Strona Główna  »  Informatyka  »  Sieci bezprzewodowe, WiFi, radiolinie

Sieci bezprzewodowe, WiFi, radiolinie

Koncepcje bezprzewodowe w dzisiejszych czasach są bardzo popularne – smartfony, telewizory, czytniki kodów kreskowych, komputery, telefony WiFi oraz wiele innych urządzeń posiada możliwość transmisji danych z wykorzystaniem sieci Wireless LAN (WLAN).

Technologia WiFi ma wiele zalet, przede wszystkim mobilność. Możliwość przemieszczania się w obrębie sieci i dostępu do udostępnionych zasobów stwarza nowe możliwości. Standardem w sieciach bezprzewodowych są wysokie normy bezpieczeństwa.

Radiolinia (inaczej dohoryzontalna linia radiowa)  to system urządzeń nadających i odbierających transmisje radiowe analogowe lub cyfrowe. Pracuje w paśmie mikrofalowym, z anteną o silnie kierunkowej charakterystyce promieniowania. Zapewnia przepustowość od kilku Mb/s do Gb/s.

Radiolinie są bardzo często używane jako system zapewniający transmisję pomiędzy stacją bazową a BSC w systemach telefonii komórkowej. 

Dawniej wykorzystywane były do dosyłania sygnału do masztów i wież radiowych i telewizyjnych, jednak obecnie zostały w większości zastąpione przez technologie satelitarne. Wykorzystuje się je jeszcze tam, gdzie dosył satelitarny jest nieopłacalny (np. przez nadawców lokalnych) oraz w sytuacjach awaryjnych.