Strona Główna  »  Informatyka  »  Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne jest uniwersalną infrastrukturą kablową budowaną wewnątrz budynku.

Składa się z następujących elementów:

  • okablowanie poziome,
  • punkty dystrybucyjne (główne i piętrowe),
  • okablowanie pionowe,
  • magistrale międzybudynkowych.

Elementy te pozwalają zastąpić wiele  zróżnicowanych instalacji telekomunikacyjnych (telefonicznych, pakietowych, komputerowych, telewizji kablowej, telewizji dozorowej, alarmu włamania, kontroli dostępu, automatyki budynkowej czy sterowania) dzięki jednolitej platformie teleinformatycznej wymiany informacji pomiędzy użytkownikami i systemami budynkowymi.

Aby taka platforma informatyczna była sprawna, należy ją zaprojektować, wykonać i przetestować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Istotą tworzenia okablowania strukturalnego jest możliwość uzyskania pełnej niezależności od aplikacji sieciowych oraz schematu sieci komputerowej. Prawidłowo stworzona sieć okablowania strukturalnego służy maksymalnemu wykorzystaniu przestrzeni. Jej elastyczny charakter umożliwia dokonywanie zmian i jej rozbudowy bez ingerencji w okablowanie.

System okablowania strukturalnego jest niezależny od stosowanych w niej aplikacji, a charakterystyczna budowa umożliwia jego łatwą konfigurację i dostosowanie do potrzeb użytkownika. Instalacja jest odporna na zakłócenia z zewnątrz, sama nie stanowi źródła zakłóceń.